Jak se lišíme?

JOINTRIPS je místní cestovní agentura založená v roce 2013, i když máme mnohem delší 25 let zkušeností s organizováním výletů po celém Turecku. Sídlíme v Antalyi a naše zájezdy jsou pořádány ze všech regionů, jako jsou Alanya, Side, Belek, Kemer a Antalya. Služby nabízíme zákazníkům z celé Evropy, zejména z Polska, České republiky, Slovenska a Slovinska. Naše výlety se vyznačují vynikajícími službami v rodném jazyce našich turistů.
Postaráme se o to, abyste si své výlety zarezervovali pohodlně online a bez problémů. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Naši usmívající se profesionální průvodci Vám ukážou Turecko a učiní Vaši dovolenou nezapomenutelnou. Vysoká kvalita služeb a spokojení hoste jsou naši prioritou!

KONTAKTNÍ INFORMACE

Organizátor výletů je IKAROS TURIZM cestovní agentura se sídlem v Turecku adresa: SarayMahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sebat Apt.No:1/A 07400 Alanya / ANTALYA

email: info@jointrips.com

telefon: +90 541 947 0777

PŘEDPISY PRO ONLINE OBCHOD www.jointrips.cz

 

Předpisy platí od 1.01.2021

   Použité definice

Obchod – internetový obchod dostupný na www.jointrips.cz, prostřednictvím kterého může kupující nakupovat

Služby dostupné v obchodě.

 

Organizátor – turecká cestovní kancelář İKAROS TURIZM se sídlem v Turecku,

adresa: Saray Mahallesi.Hoca Ahmet Yesevi Cad.Sebat Apt.No:1/A 07400 Alanya/ANTALYA

 

Prodávající – JoinTrips, sídlící v Turecku, adresa: Sara Saray Mahallesi.Hoca Ahmet Yesevi Cad.Sebat Apt.No:1/A 07400 Alanya/ANTALYA y Mah. Haci Hamdioğlu Cd. 23/1 07 400 Alanya.

 

Předpisy online obchodu – tyto předpisy pro poskytování elektronických služeb s upřesněním pravidel

za používání obchodu.

 

Zásady ochrany osobních údajů – dokument popisující účely a způsoby zpracování údajů,

jakož i práva subjektů údajů.

 

 

Spotřebitel – dospělá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která nakupuje u

Prodávající přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesionální činností.

Zákazník – dospělá fyzická osoba s právní způsobilostí, právnická osoba nebo organizační složka

bez právní subjektivity, ale s právní způsobilostí, přímý nákup od prodávajícího

související s její obchodní nebo profesní činností.

 

Kupující – zákazník i spotřebitel.

 

 

Správce osobních údajů – subjekt rozhodující o účelech a způsobech zpracování údajů.

Prodávající je správcem osobních údajů kupujících.

 

 

Objednávka – prohlášení o vůli předložené kupujícím zaměřené přímo na uzavření smlouvy s

Prodávající vyplněním a odesláním nákupního formuláře v elektronické podobě dostupné na internetu

Web obchodu, včetně přečtení předpisů online obchodu a přijetí jeho obsahu.

Smlouva na dálku – smlouva uzavřená se zákazníkem jako součást organizovaného systému uzavírání
smlouvy na dálku (jako součást Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s jediným použitím jednoho
nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy.

Vstupenka – osobní lístek s názvem turistické akce, který vás opravňuje k použití akce tam popsáno.

Košík – prvek softwaru obchodu, ve kterém jsou viditelné produkty vybrané pro nákup a je také možné
určit a upravit údaje objednávky, zejména množství produktů.

Produkt – pohyblivá položka / služba dostupná v Obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem
a organizátorem.

Newsletter – jedna ze služeb poskytovaných elektronicky v Obchodě prodejcem, spočívá v zasílání marketingových
informací elektronickými prostředky na uvedenou e-mailovou adresu kupujícím s jeho předchozím souhlasem.

   Obecná ustanovení

Ceny uvedené prodejcem jsou vyjádřeny v eurech (EUR).

Vstupenky jsou dodávány prostřednictvím internetu nebo v sídle pořadatele.

   Platební metody

 

Prodejce poskytuje následující způsoby platby:

 

– online platba – online platba bankovním převodem nebo Visa, Mastercard přes externí

platební systém PayU

– online platba – online platba prostřednictvím platebního portálu GarantiBank

– dobírka – možnost platby spočívající v platbě kupujícím

při převzetí Produktu, tj. v kanceláři pořadatele nebo v den zahájení Služby

   Uzavření kupní smlouvy

 

Chcete-li objednat produkt prostřednictvím obchodu, přejděte na web obchodu, např. www.jointrips.cz a poté vyberte

produkt podle informací zobrazených na webových stránkách obchodu.

 

Za účelem zadání objednávky musí kupující provést následující kroky:

 

přidání produktu do košíku,

vyplňte objednávkový formulář s údaji jako jméno a příjmení, adresa nebo jméno kupujícího,

poskytnutí e-mailové adresy a kontaktního telefonního čísla použitého během pobytu v Turecku

výběr způsobu platby,

přijetí předpisů Obchodu a Podmínek účasti na zájezdech

potvrzení vůle uzavřít smlouvu, včetně výběru tlačítka „Objednávám s

povinnost platit “nebo s rovnocenným obsahem.

 

Poté, co kupující poskytne všechny údaje nezbytné k provedení objednávky, shrnutí objednávky

se zobrazí. Objednávka zaslaná kupujícím je prohlášením vůle kupujícího uzavřít

kupní smlouvu s prodávajícím v souladu s ustanoveními těchto předpisů.

Po zadání objednávky obdrží kupující zprávu potvrzující objednávku.

 

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem platby za objednávku kupujícím.

   Reklamační řád

 

Pokud nejste spokojeni s řádným plněním smlouvy organizátorem,

máte právo podat stížnost v rozsahu týkajícím se neplnění nebo nesprávného použití

plnění služeb obsažených v kupní smlouvě ze strany organizátora/prodejce

v cestovní agentuře İKAROS TURIZM. Stížnosti je třeba zaslat písemně na uvedenou adresu

cestovní kanceláře, jinak by byla neplatná. Stížnosti jsou organizátorem rozpoznány

za podmínek popsaných v podmínkách účasti na zájezdech.

 

   Právo odstoupit od smlouvy

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu a

aniž by vznikly náklady.

 

Výjimky z odstoupení od smlouvy jsou dále uvedeny v

Předpisy, tj. Výjimky z odstoupení od smlouvy.

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je 14 kalendářních dnů od okamžiku

Spotřebitel převezme produkt.

 

Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat

Prodávající prohlášení o odstoupení před jeho vypršením v podobě e-mailu na adresu

adresa info@joıntrips.cz. Prohlášení o odstoupení by mělo být zasláno

E-mailová adresa prodejce. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnutý

Prodejte nebo použijte přílohu 2 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

 

Spotřebitel může také sám vyhotovit dopis o odstoupení od smlouvy,

a alespoň následující jsou považovány za nezbytné:

 

Údaje o totožnosti a adrese spotřebitele,

jméno nebo symbol vráceného Zboží,

datum přijetí Zboží spotřebitelem,

číslo bankovního účtu nebo jiný způsob úhrady nákladů na zboží prodávajícím.

 

Prodávající neprodleně zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí

prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 

Pokud spotřebitel zašle prohlášení o odstoupení od smlouvy tradičním způsobem

znamená datum odeslání korespondence datum odeslání

korespondence, aby byla dodržena 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.

 

   Výjimky z odstoupení od smlouvy

 

Při objednávání Produktu Spotřebitel, který si vyzvedne Vstupenku před vypršením platnosti

14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí právo na odstoupení od objednávky v souladu

s uměním 38 bod 13 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

 

Podle článku 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele spotřebitelem je

není oprávněn odstoupit od smlouvy:

 

pro dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném médiu, pokud je výkon

služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před

zahájení služby, kterou poté, co podnikatel službu splnil, učinil

ztratit právo na odstoupení od smlouvy;

ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž

podnikatel nemá žádnou kontrolu a ke kterému může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení

smlouvy a po informování podnikatele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy

smlouva;

ve kterém je předmětem služby neprofitovaný předmět vyrobený podle

specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

 

   Vrácení peněz

 

Prodávající vrátí finanční prostředky zaplacené spotřebitelem do 14 dnů od obdržení

prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy za použití stejného způsobu platby

jak je používá spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem vrácení peněz

 

   Zásady reklamace na základě záruky

 

Spotřebitel má právo na reklamaci v rámci záruky poskytnuté prodejcem

do 2 let od data vydání Produktu v souvislosti se zveřejněným

fyzická (nedodržení smlouvy) nebo právní vada.

Spotřebitel může podat požadavek na prodávajícího v rámci záruky do jednoho roku od

datum zjištění závady. Jakékoli stížnosti od kupujících by měly být zasílány písemně nebo na adresu

e-mailovou adresu prodávajícího.

 

Prodávající posoudí stížnost do 14 dnů ode dne jejího přijetí,

zasláním odpovědi na e-mailovou adresu nebo korespondenční adresu uvedenou spotřebitelem.

 

Stížnost by měla obsahovat alespoň:

 

Jméno a příjmení spotřebitele, adresa, PSČ,

název zakoupeného produktu,

odůvodnění stížnosti,

datum odhalení vady Produktu,

potvrzení nákupu od prodávajícího (volitelné, podle okolností,

spotřebitel může předložit jeden z následujících dokladů: doklad o nákupu, číslo objednávky,

potvrzení platby, e-mail s potvrzením objednávky prodávajícím atd.)

 

Prodávající posoudí stížnost do 14 dnů ode dne jejího přijetí zasláním

odpověď na adresu uvedenou spotřebitelem (včetně e-mailové adresy).

   Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytovaných při používání obchodu je prodávající.
Zásady zpracování údajů a práva kupujících v souvislosti s Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) je obsaženo v dostupných zásadách ochrany osobních údajů na
jointrips.cz

Zásady ochrany osobních údajů upravují pravidla pro
zpracování souvisejících údajů zadávání a provádění objednávek v obchodě,
přihlašování k odběru zpravodaje kupujícím, kontaktování kupujícího s prodávajícím prostřednictvím
kontaktního formuláře a také telefonicky nebo e-mailem na přímé adresy prodávajícího uvedené na webových stránkách obchodu.
Účely a rozsah zpracování údajů, subjekty, kterým budou údaje předány, stejně jako práva subjektů údajů jsou popsána v zásadách
ochrany osobních údajů.

 

   Technické požadavky nezbytné také pro používání obchodu

   jako produkty a služby

 

K používání obchodu a produktů a služeb musí mít kupující:

 

zařízení s přístupem na internet (počítač, tablet, telefon);

vhodně nakonfigurovaný webový prohlížeč, který podporuje soubory cookie – Internet Explorer, Opera,

Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (doporučená verze Mozilla Firefox minimálně 24.0,

Opera verze 10 nebo vyšší, Google Chrome verze 28.0 nebo novější nebo verze MS Internet Explorer

minimálně 8,0 nebo novější), která poskytuje podporu pro soubory cookie a Javascript.

Je povoleno používat jiné verze webových prohlížečů, pokud zajišťují plnou kompatibilitu

s výše uvedenými verzemi.

aktivní a správně nakonfigurovaný e-mailový účet umožňující kupujícímu přijímat e-mailové zprávy.

Pro bezpečné používání obchodu a jeho produktů a služeb se doporučuje zařízení

používaný kupujícím by měl mít zejména:

moderní antivirový systém,

efektivní firewall,

nainstalovaný operační systém a aktualizace webového prohlížeče související se zabezpečením,

aktivovaná funkce přijímání cookies a Java Script ve webovém prohlížeči,

software, který umí číst soubory ve formátu .PDF

 

Prodávající neodpovídá za nedodržení výše uvedených technických požadavků kupujícím

nezbytné pro spolupráci se systémem ICT, který používá. Zejména se jedná o případy, kdy

kupující nesprávně nakonfiguroval e-mailový účet nebo nenakonfiguroval vůbec a

proto e-maily od kupujícího prodávajícímu nebo od prodávajícího kupujícímu nedorazí ke kupujícímu.

 

   Zpravodaj

 

Během provádění Objednávky může Kupující, který může nezávisle na něm předplatit

Zpravodaj prodejce.

 

Zpravodaj spočívá v zasílání marketingových informací prodávajícím e-mailem na e-mail

adresa uvedená kupujícím s jeho předchozím souhlasem.

 

Za účelem účinného přihlášení k odběru zpravodaje je kupující povinen správně poskytnout

e-mailovou adresu, na kterou mají být zasílány informace, a pro potvrzení předplatného.

 

Předplatné je potvrzeno po uložení. Spočívá v potvrzení předplatného ze strany

Kupující se přihlásí na uvedenou e-mailovou adresu a klikne na aktivační odkaz v

potvrzovací zpráva.  Kupující může svůj souhlas kdykoli odvolat pomocí možnosti odhlásit (odhlásit),

který je k dispozici v každé marketingové zprávě zaslané prodejcem na objednávku kupujícího.

 

Kupující může také kdykoli přímo požádat prodávajícího o odvolání souhlasu s přijímáním zpravodaje,

aniž by to mělo vliv na soulad zpracování před odvoláním souhlasu.

   Autorská práva

 

Výhradní práva na obsah poskytovaný jako součást obchodu, zejména autorská práva k fotografiím, jménům,

ochranné známky obchodu, včetně grafických prvků, softwaru a práv k databázi, jsou legálně

chráněny a jsou svěřeny prodejci nebo třetím stranám, se kterými prodejce uzavřel

příslušné dohody. Je zakázáno kopírovat nebo používat jiné formy jakýchkoli prvků

obchod bez souhlasu prodávajícího.

 

Online nákup Produktu k nim nepřenáší vlastnická ani osobní autorská práva

Produkty kupujícímu. Kupující jej může použít pouze pro své vlastní potřeby.

 

V případě porušení autorských práv k fotografiím, jménům, ochranným známkám společnosti

Obchod, včetně jejich grafických prvků, softwaru a databázového práva, osoba, která

spáchal porušení (včetně Zákazníka) nese odpovědnost stanovenou

v zákonech o autorských právech nebo duševním vlastnictví.

 

Každý zveřejněný případ porušení vlastnických autorských práv nebo práv k nehmotnému zboží,

u kterého je prodávající jediným správcem a autorizován, zmocní prodávajícího k uložení

smluvní pokuta ve výši 600 PLN na jednotlivého porušitele.

 

   ODR platformy

 

Platforma ODR (Online řešení sporů – ODR) je interaktivní web pro

Spotřebitelé a prodejci, kteří chtějí vyřešit spor mimosoudně.

 

Platforma ODR je k dispozici

na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

Prostřednictvím platformy pro online řešení sporů spotřebitel žijící v EU, Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku

může podat stížnost na zboží nebo služby zakoupené přes internet od

prodejce se sídlem v EU, Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku.

 

Podání stížnosti se provádí vyplněním elektronického formuláře a vyhledáním příslušného subjektu

která se bude zabývat řešením sporů.

 

Všechny instituce uvedené na platformě byly ověřeny, aby se zajistilo, že splňují příslušné

předpisy a jsou registrovány vnitrostátními orgány.

   Závěrečná ustanovení

 

Ve věcech, na které se nevztahují tato nařízení o online obchodech, příslušná obecně platná ustanovení

tureckého práva, zejména občanského zákoníku.

 

Příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy je soud

pro sídlo žalovaného nebo soudu příslušného pro místo plnění pro spotřebitele.

 

Místem plnění je zejména určené místo, ke kterému je prodávající zavázán,

v souladu se smlouvou zaslat produkt nebo zboží kupujícímu.

 

Spotřebitel má také právo postoupit spor subjektu oprávněnému mimosoudně

řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem o mimosoudním řešení spotřebiteli

spory (Journal of Laws 2016.1823 of 2016.11.09), aniž je dotčena možnost podání žaloby

žaloba před obecným soudem.

 

Kupující mohou kdykoli zdarma získat přístup k předpisům o online obchodu na webových stránkách obchodu

a vytiskněte to.

 

Tyto předpisy pro internetový obchod vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodejce.

 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato nařízení.

 

Nové nebo pozměněné předpisy vstupují v platnost po 14 dnech od jejich zveřejnění na prodejci

webová stránka.