I. podmínky ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je İkaros turizm, Saray Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sebat Apt. No 1/A ALANYA / ANTALYA (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: İkaros turizm, Saray Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sebat Apt. No 1/A ALANYA / ANTALYA

email: info@jointrips.com

telefon: +90 541 947 0777

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.Konkrétní zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů správce

 

Na základě plnění smlouvy

 

1.

Účel: Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář

Údaje: Osobní údaje klientů (kontaktní údaje)

Zdroj údajů: Objednávka na eshopu www.jointrips.com, E-mailová komunikace, kontaktní formulář

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Firemní zabezpečené PC, PPL.

 

2.

Účel: Vedení účetnictví, mezd a sjednávání smluv s externisty

Údaje: Osobní údaje zaměstnanců, dodavatelů a odběratelů (kontaktní údaje, bydliště, někdy data narození).

Zdroj údajů: Faktury a pracovní smlouvy

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Firemní zabezpečené PC, Externí účetní firma, Vytištěné smlouvy a faktury.

 

Na základě oprávněného zájmu

 

1.

Účel: Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Údaje: Kontaktní údaje zákazníků

Zdroj údajů: Informace z objednávek z eshopu www.jointrips.com

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Firemní zabezpečené PC, Wedos

 

2.

Účel: Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Údaje: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

Zdroj údajů: Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou.

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Google Analytics, webhostingové služby Wedos, případně další analytické služby.

 

Na základě souhlasu zákazníka

 

1.

Účel: Marketing a propagace webu a prezentovaných značek

Údaje: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy.

Zdroj údajů: Formulář pro newsletter

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé): Firemní zabezpečené PC, Wedos.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) – detailní informace naleznete v bodu II.

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, emailu a účetnictví.
 • zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. (samostatně tak můžete učinit v administraci Vašeho účtu na www.jointrips.com nebo požádat správce o úpravu údajů na info@jointrips.com)
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. (samostatně tak můžete učinit v administraci Vašeho účtu na www.jointrips.com nebo požádat správce o úpravu údajů na info@jointrips.com)
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména

 • firemní PC, notebooky a tablety (zaheslované, zapinované, antivirus)
 • firemní mobily (Pin, heslo, antivirus)
 • tištěné objednávky a faktury (uzamykatelná spisovna a kanceláře)

 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.4.2019.

 

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.